If you can't see annimation, please download Flash plugin.
Design copyright notice : this free flash template is designed by Free flash tempates, website : free flash templates
        
 
 

Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity dalšího vzdělávání:Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků

 v oblasti EVVO - vzdělávání pro celé pedagogické sbory. CZ.1.07/1.3.04/04.0003

 

Z důvodu velkého zájmu škol o komplexní vzdělávání v oblasti EVVO, které jsme nemohli plně uspokojit, nabízíme odborné konzultace lektorů dle jednotlivých typů udržitelnosti. Lektoři poradí postupy, metody a formy práce v jednotlivých oblastech a navrhnou způsoby implementace této problematiky do ŠVP. Konzultace jsou pouze telefonické:

Josef Šperer - 773775745 - Udržitelnost zdraví, lidské psychiky a ekologie
Ing. Marie Traxlerová - 731619666 - Udržitelnost kultury a kulturního bohatství
Mgr. Jiří Sixta - 607557296 - Sociální aspekty
Mgr. Eva Burdová - 606387873 - Udržitelnost zdraví, lidské psychiky
Mgr. Emil Šnaidauf - 732735743 - Udržitelnost přírodních zdrojů a přírodního bohatství a ekologie
Ing. Ivan Spálenský - 602345171 - Udržitelnost ekonomiky

 

 

 

 

Základní environmentální teze projektu:

  • Vztah lidského individua ke společnosti - vztahy mezi jednotlivcem a kolektivem.
  • Vztah člověka k přírodě - vědomí sounáležitosti s přírodou.
  • Vztah toku času a smyslu dějin - otázka kvalitativního vývoje lidské společnosti.
  • Vztah ke smyslu vlastního života - důraz na kvalitu vlastního života.
  • Vztah ke svobodě a zodpovědnosti - rozvoj lidských práv a svobod při respektování symetrie zodpovědnosti.
  • Vztah k úrovni našeho poznání - uvážlivé zasahování do všech oblastí spojených s lidskou společností a přírodou.
  • Vztah k vlastnímu životu - obnovení pudu sebezáchovy lidí.
  • Vztah k budoucím generacím - respektování dlouhodobých důsledků lidských činností.
  • Vztah k odlišným názorům a jiným civilizacím - vzájemná tolerance.
  • Vztah k věcem společným - rozvoj participativní demokracie

 

 

 

Projekt: CZ.1.07/1.3.04/04.0003
Tento projekt vznikl za přispění Evropského sociálního fondu (ESF), Evropské unie (EU) a MŠMT.

 

 

Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity dalšího vzdělávání:Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v oblasti EVVO - vzdělávání pro celé pedagogické sbory. CZ.1.07/1.3.04/04.0003
Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates   Copyright 2006 © yoursite.com.com, All rights reserved.